Till våra återförsäljare

På uppdrag av Jiangsu Kuake Technology Co., Ltd., vill vi bjuda in dig som vår potentiella distributör i din region. Eftersom Kuake har lång erfarenhet av elcyklars design, tillverkning, och på grund av vår princip om "små vinster ger snabb försäljning", hade vi etablerat en god relation med våra återförsäljare och värderat dem.

Vi anser oss lyckligt lottade att kunna gå samman med våra distributörer. Vårt engagemang för våra distributörer fortsätter att ligga i att erbjuda utmärkt service och konkurrenskraftiga priser för våra pedelecs produkter och tjänster. Vi ser fram emot ett ömsesidigt givande samarbete med dig.

Betala lite, få den största avkastningen, vi kan hjälpa dig att tjäna mer pengar.

Om du har några frågor eller kommentarer, vänligen kontakta oss. En möjlighet att samtala ytterligare med dig om vår nya strategiska allians skulle tas emot väl.

Med vänliga hälsningar.